Monday, 4 March 2013

" கல்கி " வார இதழிலில் (27.05.2012) வெளியான எனது கவிதை...!!!


இந்த வார " கல்கி " வார இதழிலில் (27.05.2012) வெளியான எனது கவிதை...!!!
இதை "கல்கி"கு அனுப்பி வைத்த அக்கா மௌலா தேவி அவர்களுக்கு என் நெஞ்சினிக்கும் நன்றிகள் கோடி..!!!

No comments:

Post a Comment